Skänk en gåva till Forskningen om spädbarnsdöd
Swisha: 9002122, märk Solvända

Solvända

Solvända är Spädbarnsfondens kampanj till förmån för forskning om spädbarnsdöd. Idén bakom kampanjen föddes i en samtalsgrupp för föräldrar som förlorat barn i Skellefteå kommun.

Spädbarnsfonden är en ideell förening som informerar, utbildar och stödjer forskning om spädbarnsdöd. Spädbarnsfonden har ett 90-konto och och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Kampanjen bygger på ideella krafter, alla gåvor gör skillnad!

Mer information finns på: www.spadbarnsfonden.se

 

Kostnader för din gåva:

SMS-donation WyWallet WyWallet Multimobil SMS-kostnad Behållning
SEK 5% 2 2% 0,63 Total
50 2,5 0 1,25 0,63 45,62
75 (2%) 1,50 2 1,88 1,26* 68,37
100 (2%) 2,00 2 2,5 1,26* 92,24
200 (2%) 4,00 2 5 1,26* 187,74

 

 *OBS om betalningen är över 50 kr krävs att kunden bekräftar betalningen. Därför uppstår en kostnad för 2 SMS. Bekräftelse-SMS + SMS-kvitto

 

Pengar som kommer in till Spädbarnsfondens kampanj Solvända genom 
bankgiro 900- 2122 går till  Spädbarnsfondens 90-konto. Enligt Svensk Insamlingskontroll är Spädbarnsfonden skyldiga att avsätta minst 75 % till ändamålet med insamlingen. Läs gärna mer om Spädbarnsfondens kostnadsfördelning på vår hemsida>> O
m du vill veta vad Spädbarnsfondens forskningsfond har stöttat, besök Spädbarnsfondens hemsida>>

 

 


Bär vår pin

Vår pin symboliserar blomman Solvända som behöver starkt ljus och värme för att öppna blommorna. Vår pin kostar 50 kronor inklusive porto, insamlade medel går till forskning och information om spädbarnsdöd. Alla gåvor gör skillnad - var med och rädda liv!

Beställ nu

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfondens kampanj Solvända och därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva