Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Starta en insamling du med

Här kan du starta en egen insamlingssida till minne av ett saknat barn. Du kan starta den privat, med vänner, ett företag eller genom en förening. Insamlade medel går till Spädbarnsfondens forskningsfond. Din insamling sprider du sedan till vänner och bekanta genom e-post eller genom att klicka på delaknappen så kan du sprida din insamlingssida/minnessida via Facebook. Du kan också visa upp ditt engagemang på en blogg eller på din hemsida. Varmt tack igen för ditt stöd och lycka till!

Dina uppgifter
Förhandsgranska
Betala
Sprid

Du måste vara inloggad för att kunna starta en insamling

Klicka här för att logga in

Har du inget konto?

Klicka här för att registrera dig

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>